Kokoomusnuoret: Rikkuripalkkiot sallittava!

Kannanotto Tiedote

Helsingin Sanomat uutisoi 5.7.2024 korkeimman oikeuden päätöksestä, jossa yritys tuomittiin maksamaan korvauksia ammattiliiton jäsenille ylityökiellon aikana maksetun urakkapalkan vuoksi (KKO:2024:47).

KKO:n tuore päätös on herättänyt laajaa keskustelua oikeudesta maksaa työntekijöille heidän työpanoksensa mukaisesti työtaistelutoimenpiteiden aikana. Kokoomusnuorten mielestä tuomio huonontaa työnantajan asemaa lakkojen alla merkittävästi.

“Oikeus työtaisteluun työehtosopimusten parantamiseksi on perusoikeus, mutta ammattiliiton asettama lakko ei kuitenkaan tulisi velvoittaa muita kuin ammattiliiton omia jäseniä. Onkin aivan ymmärrettävää, että työnantaja pyrkii saamaan työt tehdyksi ammattiliiton mielipiteistä huolimatta”, kommentoi Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki.

Kokoomusnuoret ovat yleisesti tyytyväisiä Orpon hallituksen toimiin suomalaisen työmarkkinalainsäädännön päivittämisessä. Kokoomusnuorten pitkäaikaiset tavoitteet poliittisten lakkojen rajoittamisesta sekä laittomien lakkojen hyvityssakkojen korotuksista ovat toteutuneet. 

Kuitenkin kehitettävääkin on jäänyt jäljelle. Hyvityssakot ja vahingonkorvaukset laittomista lakoista eivät vieläkään vastaa niiden aiheuttamaa todellista vahinkoa. Lisäksi ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeus ja ammattiliittojen sijoitustoiminnan verovapaus ovat asioita jotka olisi pitänyt valtiontalouden sopeutustoimissa jo aikoja sitten korjata.

Lisäksi Kokoomusnuoret pitää erityisen käsittämättömänä, että osa ammattiliiton maksamasta lakkoavustuksesta on säädetty verovapaaksi.

“On hyvin vaikea nähdä mitään perusteluja sille, miksi lakkoilijoita palkitaan verovapaudella samalla kun työtulo on ankaran progressiivisesti verotettua. Jos tämä nähdään jostain syystä välttämättömänä, pitäisi rikkuripalkkiot myös määrätä osittain verovapaiksi!” jyrähtää Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Arvi Tolvanen.

Lisätietoja:

Tupamäki Binga

Tupamäki Binga

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

binga.tupamaki@kokoomusnuoret.fi

+358 50 539 4440

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen