Koulutuskokonaisuudet

Kokoomusnuorten koulutustoiminta muodostuu koulutuskokonaisuuksista, jotka pitävät sisällään sekä yksittäiset koulutustapahtumat ja pidemmät kurssit että mentoritoiminnan.

Järjestöllinen osaaminen

Kokoomusnuorten järjestöllisen osaamisen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa osaavia järjestö- ja vaikuttamistoiminnan tekijöitä sekä antaa lisäarvoa liiton toiminnan laatuun. Kokonaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että Kokoomusnuorten luottamushenkilöt, aktiivit ja henkilöstö ovat hyvin perehdytettyjä ja koulutettuja tehtäviinsä. 

Tsekkaa järjestöllisen osaamisen koulutuskokonaisuuden tapahtumat täältä.

Politiikka

Politiikan koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on antaa laaja ymmärrys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja yhteiskunnan rakenteista. Kokoomusnuoret kasvattaa kokoomuslaisesti ajattelevia ja yhteistyökykyisiä vaikuttajia laajasti yhteiskuntaan. Kokoomusnuoret onnistuu laadukkaalla koulutus- ja kasvatustoiminnallaan valmentamaan nuoria vaaleihin ja vastuullisiin poliittisiin tehtäviin. 

Tsekkaa politiikan koulutuskokonaisuuden tapahtumat täältä.

Kansainvälinen vaikuttaminen

Kansainvälisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuus tarjoaa jäsenistölle laajan ymmärryksen kv-politiikasta, EU:n toiminnasta sekä Suomen suhteista toisiin valtioihin. Koulutuskokonaisuus tarjoaa laajat verkostot Kokoomusnuorten ulkomaalaisissa yhteistyöjärjestöissä sekä edellytykset toimia KNL:n edustajana näissä järjestöissä. Laajojen kv-mahdollisuuksien myötä Kokoomusnuoret on erityisen houkutteleva harrastus ja työnantaja lahjakkaille nuorille.

Tsekkaa kansainvälisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuuden tapahtumat täältä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on tuottaa verkostoituneita ja yhteiskunnallisista asioista valveutuneita osaajia. Kokoomusnuoret tarjoaa jäsenilleen koulutussisältöjä johtamis-, vuorovaikutus-, vaikuttamis- ja muiden taitojen kehittämiseen sekä kasvattaa kokoomuslaisesti ajattelevia ja yhteistyökykyisiä vaikuttajia laajasti yhteiskuntaan.

Tsekkaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuuden tapahtumat täältä.

Lisätietoja:

Järvensivu Antti

Järvensivu Antti

Koulutussunnittelija, häirintäyhdyshenkilö

antti.jarvensivu@kokoomusnuoret.fi

+358 44 034 8510

Valtakunnalliset tapahtumat, koulutustoiminta ja järjestöllinen kehittäminen

TAKAISIN YLÖS