Jatkuva haku KNL:n poliittisiin verkostoihin 2018

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Kokoomusnuorten poliittisissa verkostoissa toimimiseen vuonna 2018. Verkostojen jäsenyys on mahdollista kaikille kokoomusnuorten jäsenille. Haku on jatkuva, joten määräaikaa ei ole. Verkostojen puheenjohtajat ja sihteerit ovat sinuun yhteydessä kiinnostuksesi mukaan!

Hae mukaan verkostoihin

Kokoomusnuorten poliittiset verkostot 2018

Talouspoliittinen verkosto

Talousverkosto paneutuu vuoden aikana laaja-alaisesti eri talouspolitiikan osa-alueisiin ja vierailee eri asiantuntijoiden luona kuuntelemassa näkemyksiä siitä minkälaista talouspolitiikan tulisi olla tutkitun tiedon mukaan. Vuoden aikana aiheitamme ovat esimerkiksi veropolitiikka, finanssipolitiikka, työmarkkinat, sosiaaliturvajärjestelmät sekä euroalueen yhteinen rahapolitiikka ja EU-integraation mukana kasvava yhteinen finanssipolitiikka. Talousverkosto luotsaa kokoomuksen nuorten liiton talouspoliittista suuntaa, valmistelee liiton tavoiteohjelman talouspoliittisen osion ja alustaa liiton talouspoliittisia avauksia puolueen sisällä.

Yhteyshenkilö: Nico Siltanen
nico.siltanen@aalto.fi


Kunta- ja maakuntapoliittinen verkosto

Oletko valtuutettu tai kuntapolitiikasta muuten kiinnostunut? Haluatko mukaan maakuntauudistuksen kautta erittäin ajankohtaisen verkoston toimintaan? Silloin KNL:n Kunta- ja maakuntapoliittinen verkosto on juuri sinua varten!

Yhteyshenkilö: Dani Niskanen
dani@daniniskanen.fi


Sivistysverkosto

Kokoomusnuorten sivistysverkosto tutustuttaa jäsenensä Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten hallinnonalojen nykyhetkeen, katse kuitenkin vahvasti tulevassa. Verkostomme onkin erinomainen näköalapaikka ja oppikokemus, mikäli erityisesti koulutus, sivistys ja kulttuuri kiinnostavat sinua. Tervetuloa siis mukaan!

Yhteyshenkilö: Juho Kärkkäinen
juho.karkkainen@hotmail.fi


Sosiaali- ja terveyspoliittinen verkosto
Kokoomusnuorten sosiaali – ja terveyspoliittisen verkoston ensisijaisena tavoitteena on kehittää jäsentensä osaamista ja asiantuntemusta monipuolisesti sosiaali – ja terveyspolitiikan eri osa-alueilla. Soteverkostossa pohditaan paitsi sote – ja maakuntauudistusta, myös Kokoomuslaista sosiaalipolitiikkaa kokonaisuutena – mitä se on ja mitä se pitää sisällään. Verkoston kautta pääset tutustumaan sosiaali – ja terveysalan johtaviin yrityksiin, tapaamaan ja haastamaan alan asiantuntijoita niin politiikassa kuin yritysmaailmassakin, ottamaan kantaa sekä ennen kaikkea keskustelemaan sosiaali – ja terveyspolitiikan ajakohtaisimmista kysymyksistä muiden aiheesta kiinnostuneiden Kokoomusnuorten kanssa.
Yhteyshenkilö: Iida Tani
iida.tani@hotmail.com
Ympäristöpoliittinen verkosto

Ympäristöpoliittinen verkosto käsittelee monia ihmiskunnan ja ympäristön tulevaisuuden kannalta elintärkeitä kysymyksiä, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävää kehitystä. Vastuualueinamme ovat ilmastopolitiikka, energiapolitiikka, luonnonsuojelu, luonnonvarojen käyttö ja maa- ja metsätalous.

Yhteyshenkilö: Samuel Tammekann
samuel.tammekann@hotmail.com


Yhdyskuntapoliittinen verkosto

Yhdyskuntapoliittisen verkoston vastuuministeriöitä ovat ympäristöministeriö (YM) maankäytön, rakentamisen ja asumisen osalta sekä koko liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Olet lämpimästi tervetullut mukaan, jos rakentamiseen, liikenteeseen ja viestintään liittyvä politiikka kiinnostaa!

Yhteyshenkilö: Niilo Heinonen
niilo@niiloheinonen.fi


Ulko- ja puolustuspoliittinen verkosto

Kokoomusnuorten ulkoasiain- ja puolustusministeriön sektorit kattava verkosto. Verkoston huomio kiinnittyy laajasti ymmärrettynä ulkopolitiikan pariin, mikä kattaa alleen muun muassa puolustuspolitiikan, kauppapolitiikan, kehityspolitiikan sekä Euroopan Unioniin liittyvät asiat ulko- ja turvallisuuspoliittisen kehityksen osalta.

Yhteyshenkilö: Topi-Veli Arpiainen
tv.arpiainen@gmail.com


Sisä- ja oikeuspoliittinen verkosto
Sisä- ja oikeuspolitiikan verkosto seuraa sisä- ja oikeusministeriöiden hallinnonalaojen poliittisia tapahtumia ja tekee Kokoomusnuorten valmistelutyötä kyseisillä politiikan lohkoilla. Keskeisinä ajankohtaisina kysymyksinä keskusteluita hallitsevat muun muassa maahanmuuttopolitiikka, uusi tiedustelulaki, sekä demokratian ja oikeusvaltion kehittäminen. Verkoston tekemiset jakautuvat kahteen ministeriöön, joista molemmat ovat entisten Kokoomusnuorten puheenjohtajien johtamia, mikä antaa verkostolle todellisen näköalapaikan politiikkalohkon korkeimmalle tasolle.
Yhteyshenkilö: Eemil Nuuttila
TAKAISIN YLÖS