Kaksi askelta edellä!

Vaikutamme laajasti ympäröivään yhteiskuntaan aina kuntatasolta kansainvälisille areenoille.

Olemme järjestönä sitoutuneet puolustamaan yksilönvapautta, markkinataloutta sekä länsimaista sivistystä, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa. Kokoomusnuorten politiikkaa leimaa muutosmyönteisyys ja edistyksellisyys.

Kokoomusnuorten vaikuttaminen perustuu järjestön periaateohjelman arvoille ja periaatteille sekä tavoiteohjelman tavoitteille. 4-5 vuoden välein uudistettava periaateohjelma toimii Kokoomusnuorten aatteelisena ohjenuorana. Tavoiteohjelma taas ohjaa liiton linjauksia ja tavoitteita politiikan eri osa-alueilla lyhyemmällä tähtäimellä.

Lisäksi liiton linjaa ohjaavat liittokokouksessa hyväksytyt muut ohjelmat ja aloitteet sekä liittohallituksen tekemät linjaukset, jotka eivät voi olla ristiriidassa periaateohjelman ja tavoiteohjelman kanssa. Liittokokouksessa hyväksytyt muut ohjelmat voivat pureutua yksittäisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin periaateohjelmaa ja tavoiteohjelmaa syvemmin.

Kokoomusnuorten poliittiset ohjelmat hyväksyy piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten edustajista koostuva vuosittainen liittokokous, joka toimii järjestön ylimpänä päättävänä elimenä. Liittokokousten välillä poliittisesta linjasta vastaa liittohallitus ja järjestön puheenjohtaja.

Liittohallituksen alaisuudessa toimii poliittisia verkostoja, joiden kautta jäsenet voivat osallistua järjestön poliittiseen valmisteluun, viestintään ja vaikuttamiseen. Kokoomusnuorten kansainvälisestä vaikuttamisesta vastaa kansainvälisen vaikuttamisen jaosto.

Lisätietoja Kokoomusnuorten linjoista ja vaikuttamismahdollisuuksista:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023

Liity Kokoomusnuoriin!

Tule mukaan tapahtumille!

TAKAISIN YLÖS