Mahdollisuuksien tasa-­arvo

Mahdollisuuksien tasa-arvo merkitsee sitä, että jokaisella yksilöllä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella menestystä, onnellisuutta ja hyvää elämää. Yhteiskunnan tulee huolehtia kaikkien yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää omaa potentiaaliaan ja ahkeruuttaan.

Ratkaisevia tekijöitä yksilön menestyksessä tulisi olla hänen henkilökohtaiset kykynsä, tahtonsa ja panostuksensa, eivät sosioekonominen tausta, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai muut ominaisuudet. Tasa-arvoa ei ole se, että kaikki tulevat samaan aikaan maaliin vaan se, että kaikki lähtevät samalta viivalta.

TAKAISIN YLÖS