Sivistys

Sivistys merkitsee yhteiskunnallisena arvona yhteiskunnallisten päätösten tekemistä rationaaliselta pohjalta ja mahdollisimman laajaan tietoon nojautuen.

Yhteiskunnan tulee turvata jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet sivistykseen varallisuudesta riippu-
matta. Yksilöitä kannustetaan tietojen ja taitojen kartuttamiseen sekä koulutuksen että omaehtoisen sivistystyön kautta. Lisäksi yksilöitä kannustetaan jalostamaan hankkimaansa tietoa ymmärrykseksi ja viisaudeksi. Sivistys merkitsee kypsää ja kunnioittavaa suhdetta menneisyyden perintöön sekä avarakatseista ja avointa suhdetta tulevaisuuteen. Se merkitsee perinteen arvostavaa vaalimista ja kykyä ennakkoluulottomaan uudistamiseen. Sivistys merkitsee myös suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä erilaisuutta kohtaan.

Miikka flickr.com/arctan
TAKAISIN YLÖS