Vapaus

Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista on, että ihmisellä on mahdollisimman laaja vapaus toteuttaa itseään sekä yksilöllisiä toiveitaan ja halujaan niin kauan, kun ei rajoita tai loukkaa toimillaan muiden vapautta samaan.

Vapauden yhteiskunnallisena arvona tulee merkitä sanan- ja ilmaisun, mielipiteen, uskonnon, omantunnon, maailmankatsomuksen, elinkeinon, kokoontumisen ja järjestäytymisen vapautta. Lisäksi vapauden tulee merkitä vapautta sorrosta, vainosta, mielivallasta ja syrjinnästä. Vapauteen keskeisenä osana liittyy myös demokraattinen ja lakeihin perustuva yhteiskunta. Vapaamarkkinatalous yhdistettynä toimivaan demokratiaan on modernin yhteiskunnan perusedellytys.

Ian Sane flickr.com/31246066@N04
TAKAISIN YLÖS