Vastuu ja välittäminen

Vapauden kanssa käsi kädessä kulkee vastuu. Yksilön tulee ottaa vastuu omasta elämästään ja tekemistään päätöksistä sekä yhteisen isänmaamme hyvinvoinnista, vakaudesta ja turvallisuudesta. Myös globaali vastuu ja ihmisarvon vaaliminen kuuluvat meille kaikille. Ihmisen tulee kantaa vastuuta paitsi itsestään, myös lähimmäisistään.

Välittämistä ei voi, eikä pidä ulkoistaa yhteiskunnalle, vaan yksilön tulisi tukeutua lähtökohtaisesti henkilökohtaisiin turvaverkkoihinsa. Yhteiskunnan voidaan katsoa onnistuneen sitä paremmin, mitä vähemmän yksilöiden tarvitsee turvautua sen apuun ja tukeen. Vastuu sitoo kaikkia yhteiskunnallisia toimijoita. Päätöksentekijöiden tulee kantaa vastuuta niin talouden kestävyydestä kuin koko yhteiskunnan edusta. Päätökset tulee tehdä kestävästi ajatellen myös tulevia sukupolvia.

Ben Urs flickr.com/benurs
TAKAISIN YLÖS