Poliittiset verkostot

Jäsenemme voivat osallistua poliittiseen valmisteluumme, viestintäämme ja vaikuttamiseemme valtakunnallisten poliittisten verkostojemme kautta.

Poliittiset verkostot

Kunkin verkoston toimintaa johtaa liittohallituksen nimeämä puheenjohtajisto, joka voi osoittaa valmisteluvastuita työryhmille tai yksittäisille verkoston jäsenille.

Verkostojen toiminta on hyvin vapaamuotoista ja jäsenistölähtöistä, ja tarjoaa kelle tahansa mielenkiintoisia mahdollisuuksia saada mielipiteensä, näkemyksensä ja osaamisensa esille, tai ihan vaan oppia itseä kiinnostavasta aihealueesta lisää mielenkiintoisten keskustelujen ja vierailujen parissa!

Tule mukaan vaikuttamaan ja lähde verkostotoimintaan jo tänään, hakulomakkeen ja tietoa verkostoista löydät täältä!

Talouspolitiikan verkosto

Talouspolitiikan verkoston vastuualueena ovat valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa julkiseen talouteen, verotukseen, valtion omistajaohjaukseen, työmarkkinoihin ja elinkeinoihin liittyvästä politiikasta.

Talouspolitiikan verkoston johtoryhmä:

Henri Fröjdholm, puheenjohtaja
Jenna Rautionaho, varapuheenjohtaja
Martti Paldanius
Aamos Valjus
Hans Weurlander

Lisätietoja:

Henri Fröjdholm
Talouspolitiikan verkoston puheenjohtaja
henri.frojdholm@gmail.com

Verkoston Facebook-ryhmä

Sivistyspolitiikan verkosto

Sivistyspolitiikan verkoston vastuualueena on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen, korkeakouluihin, tieteeseen, tekijänoikeuksiin, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon liittyvästä politiikasta.

Sivistyspolitiikan verkoston johtoryhmä:

Aino Kovalainen, puheenjohtaja
Joel Vanhanen, varapuheenjohtaja
Salla Kuva
Niko Nyholm
Antti Pennala

Lisätietoja:

Aino Kovalainen
Sivistyspolitiikan verkoston puheenjohtaja
aino.kovalainen@hotmail.com

Verkoston Facebook-ryhmä

Hyvinvointipolitiikan verkosto

Hyvinvointipolitiikan verkoston vastuualueena on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, eläkkeisiin, perheisiin ja päihteisiin liittyvästä politiikasta.

Hyvinvointipolitiikan verkoston johtoryhmä:

Siiri Turunen, puheenjohtaja
Aapomikko Matti, varapuheenjohtaja
Arttu Leppäkynnäs
Olli Lund
Eerik Silvèn

Lisätietoja:

Siiri Turunen
Hyvinvointipolitiikan verkoston puheenjohtaja
siirianniina.turunen@gmail.com

Verkoston Facebook-ryhmä

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston vastuualueena ovat ulkoministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa ulkosuhteisiin, vapaakauppaan, kehitysyhteistyöhön, maanpuolustukseen, maahanmuuttoon, sisäiseen turvallisuuteen, oikeusjärjestelmään, demokratiaan ja perusoikeuksiin liittyvästä politiikasta.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston johtoryhmä:

Iina Palonen, puheenjohtaja
Sami Matikainen, varapuheenjohtaja
Katariina Koskelo
Pinja Niinivuori
Topi-Veli Arpiainen

Lisätietoja:

Iina Palonen
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston puheenjohtaja
iina.palonen@gmail.com

Verkoston Facebook-ryhmä

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkosto

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston vastuualueena ovat ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalat sekä työ- ja elinkeinoministeriön osalta ilmastopolitiikka. Verkosto vastaa muun muassa ilmastoon, energiaan, ympäristöön, luonnonvaroihin, maatalouteen, maankäyttöön, rakentamiseen, asumiseen, liikenteeseen ja viestintään liittyvästä politiikasta.

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston johtoryhmä:

Katri Laaksonen, puheenjohtaja
Milla Heinonen, varapuheenjohtaja
Tuomas Alm
Veijo Tikka
Jonna Järvinen

Lisätietoja:

Katri Laaksonen
Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston puheenjohtaja
katri.laaksonen@if.fi

Verkoston Facebook-ryhmä

Lähde mukaan verkostotoimintaan!

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Kokoomusnuorten poliittisissa verkostoissa toimimiseen vuonna 2021. Verkostojen jäsenyys on mahdollista kaikille kokoomusnuorten jäsenille. Haku on jatkuva, joten määräaikaa ei ole. Lisätietoja toiminnasta saat pian ilmoittauduttuasi verkostoon!

 

Tietosuojaseloste – tapahtumat ja poliittiset verkostot

Lisätietoja poliittisten verkostojen toiminnasta:

Bäckström Teresa

Bäckström Teresa

Järjestökoordinaattori

teresa.backstrom@kokoomusnuoret.fi

+358 40 152 4080

Piiri- ja paikallistoiminnan tukeminen, jäsenyyteen liittyvät asiat (Helsinki)

TAKAISIN YLÖS