Poliittiset verkostot

Jäsenemme voivat osallistua poliittiseen valmisteluumme, viestintäämme ja vaikuttamiseemme valtakunnallisten poliittisten verkostojemme kautta.

Poliittiset verkostot

Kunkin verkoston toimintaa johtaa liittohallituksen nimeämä puheenjohtajisto, joka voi osoittaa valmisteluvastuita työryhmille tai yksittäisille verkoston jäsenille.

Verkostojen toiminta on hyvin vapaamuotoista ja jäsenistölähtöistä, ja tarjoaa kelle tahansa mielenkiintoisia mahdollisuuksia saada mielipiteensä, näkemyksensä ja osaamisensa esille, tai ihan vaan oppia itseä kiinnostavasta aihealueesta lisää mielenkiintoisten keskustelujen ja vierailujen parissa!

Tule mukaan vaikuttamaan ja lähde verkostotoimintaan jo tänään, hakulomakkeen ja tietoa verkostoista löydät täältä!

Talouspolitiikan verkosto

Talouspolitiikan verkoston vastuualueena ovat valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa julkiseen talouteen, verotukseen, valtion omistajaohjaukseen, työmarkkinoihin ja elinkeinoihin liittyvästä politiikasta.

Talouspolitiikan verkoston johtoryhmä:

Hans Weurlander, Puheenjohtaja

Ilari Lund, Varapuheenjohtaja

Patrick Itäniemi, Johtoryhmän jäsen

Juho Hyytinen, Johtoryhmän jäsen

Emma Immonen, Johtoryhmän jäsen

Lisätietoja:

Hans Weurlander
Talouspolitiikan verkoston puheenjohtaja
hans.weurlander@gmail.com

Verkoston Facebook-ryhmä

 

Sivistyspolitiikan verkosto

Sivistyspolitiikan verkoston vastuualueena on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen, korkeakouluihin, tieteeseen, tekijänoikeuksiin, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon liittyvästä politiikasta.

Sivistyspolitiikan verkoston johtoryhmä:

Siiri Turunen, Puheenjohtaja

Susan Parviainen, Varapuheenjohtaja

Katariina Moilanen, Johtoryhmän jäsen

Harri Heikkilä, Johtoryhmän jäsen

Lotta Ellonen, Johtoryhmän jäsen

Lisätietoja:

Siiri Turunen
Sivistyspolitiikan verkoston puheenjohtaja
siirianniina.turunen@gmail.com

Verkoston Facebook-ryhmä

 

Hyvinvointipolitiikan verkosto

Hyvinvointipolitiikan verkoston vastuualueena on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, eläkkeisiin, perheisiin ja päihteisiin liittyvästä politiikasta.

Hyvinvointipolitiikan verkoston johtoryhmä:

Arttu Vuori, Puheenjohtaja

Maria Yli-Jama, Varapuheenjohtaja

Elina Kinnunen, Johtoryhmän jäsen

Leevi Väisänen, Johtoryhmän jäsen

Eveliina Savolainen, Johtoryhmän jäsen

Lisätietoja:

Arttu Vuori
Hyvinvointipolitiikan verkoston puheenjohtaja
vuori.arttu@outlook.com

Verkoston Facebook-ryhmä

 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston vastuualueena ovat ulkoministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa ulkosuhteisiin, vapaakauppaan, kehitysyhteistyöhön, maanpuolustukseen, maahanmuuttoon, sisäiseen turvallisuuteen, oikeusjärjestelmään, demokratiaan ja perusoikeuksiin liittyvästä politiikasta.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston johtoryhmä:

Arttu Kokko, Puheenjohtaja

Simeon Härkönen, Varapuheenjohtaja

Jaakko Kosola, Johtoryhmän jäsen

Nooramaria Parikka, Johtoryhmän jäsen

Ellen Korpela, Johtoryhmän jäsen

Lisätietoja:

Arttu Kokko
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston puheenjohtaja
arttu00kokko@gmail.com

Verkoston Facebook-ryhmä

 

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkosto

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston vastuualueena ovat ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalat sekä työ- ja elinkeinoministeriön osalta ilmastopolitiikka. Verkosto vastaa muun muassa ilmastoon, energiaan, ympäristöön, luonnonvaroihin, maatalouteen, maankäyttöön, rakentamiseen, asumiseen, liikenteeseen ja viestintään liittyvästä politiikasta.

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston johtoryhmä:

Mona Pyykkönen, Puheenjohtaja

Aatu Puisto, Varapuheenjohtaja

Jim Koskinen, Johtoryhmän jäsen

Laura Kangasoja, Johtoryhmän jäsen

Aaro Lehtoranta, Johtoryhmän jäsen

Lisätietoja:

Mona Pyykkönen
Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston puheenjohtaja
mona.pyykkonen@live.fi

Verkoston Facebook-ryhmä

Sisä- ja oikeuspoliittinen verkosto

Sisä- ja oikeuspoliittisen verkoston vastuualueina toimivat sisä- ja oikeusministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa näihin liittyvän politiikan valmistelusta.

Sisä- ja oikeuspoliittisen verkoston johtoryhmä:

Binga Tupamäki, Puheenjohtaja

Kiia Aha, Varapuheenjohtaja

Kimberly Nguyen, Johtoryhmän jäsen

Pia Koistinen, Johtoryhmän jäsen

Aapo Warjovaara, Johtoryhmän jäsen

Lisätietoja:

Binga Tupamäki
Sisä- ja oikeuspoliittisen verkoston puheenjohtaja
binga.tupamaki@gmail.com

 

 

Eurooppa-verkosto

Eurooppa-verkoston vastuualueena ovat Euroopan unioniin liittyvät kysymykset, kuten ajankohtaiset ja pidemmät aikavälin haasteet ja mahdollisuudet, joita Eurooppa, Euroopan unioni ja eurooppalaiset kohtaavat.

Eurooppa-verkoston johtoryhmä:

Ninni Norra, Puheenjohtaja

Eetu Hukkanen, Varapuheenjohtaja

Marko Ikävalko, Johtoryhmän jäsen

Totti Snellman, Johtoryhmän jäsen

Niko Nyholm, Johtoryhmän jäsen

Lisätietoja:

Ninni Norra
Eurooppa-verkoston puheenjohtaja
ninni.norra@gmail.com

Verkoston Facebook-ryhmä

Lähde mukaan verkostotoimintaan!

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Kokoomusnuorten poliittisissa verkostoissa toimimiseen vuonna 2023. Verkostojen jäsenyys on mahdollista kaikille kokoomusnuorten jäsenille. Haku on jatkuva, joten määräaikaa ei ole. Lisätietoja toiminnasta saat pian ilmoittauduttuasi verkostoon!

 

Tietosuojaseloste – tapahtumat ja poliittiset verkostot

TAKAISIN YLÖS