Poliittiset verkostot

Jäsenemme voivat osallistua poliittiseen valmisteluumme, viestintäämme ja vaikuttamiseemme valtakunnallisten poliittisten verkostojemme kautta.

Poliittiset verkostot 2019

Kunkin verkoston toimintaa johtaa liittohallituksen nimeämä puheenjohtajisto, joka voi osoittaa valmisteluvastuita työryhmille tai yksittäisille verkoston jäsenille. Verkostojen toiminta on hyvin vapaamuotoista ja jäsenistölähtöistä, ja tarjoaa kelle tahansa mielenkiintoisia mahdollisuuksia saada mielipiteensä, näkemyksensä ja osaamisensa esille, tai ihan vaan oppia itseä kiinnostavasta aihealueesta lisää mielenkiintoisten keskustelujen ja vierailujen parissa! Tule mukaan vaikuttamaan ja lähde verkostotoimintaan jo tänään, hakulomakkeen ja tietoa verkostoista löydät täältä!

Talouspolitiikan verkosto

Talouspolitiikan verkoston vastuualueena ovat valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa julkiseen talouteen, verotukseen, valtion omistajaohjaukseen, työmarkkinoihin ja elinkeinoihin liittyvästä politiikasta.

Verkoston puheenjohtajana toimii Veera Hellman
veera.hellman@gmail.com

Sivistyspolitiikan verkosto

Sivistyspolitiikan verkoston vastuualueena on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen, korkeakouluihin, tieteeseen, tekijänoikeuksiin, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon liittyvästä politiikasta.

Verkoston puheenjohtajana toimii Marko Grönlund
marko.gronlund@gmail.com

Hyvinvointipolitiikan verkosto

Hyvinvointipolitiikan verkoston vastuualueena on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, eläkkeisiin, perheisiin ja päihteisiin liittyvästä politiikasta.

Verkoston puheenjohtajana toimii Sakari Pääkkö
sakari.paakko@gmail.com

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston vastuualueena ovat ulkoministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa ulkosuhteisiin, vapaakauppaan, kehitysyhteistyöhön, maanpuolustukseen, maahanmuuttoon, sisäiseen turvallisuuteen, oikeusjärjestelmään, demokratiaan ja perusoikeuksiin liittyvästä politiikasta.

Verkoston puheenjohtajana toimii Tuomas Aho
ahotuomas@outlook.com

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkosto

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston vastuualueena ovat ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalat sekä työ- ja elinkeinoministeriön osalta ilmastopolitiikka. Verkosto vastaa muun muassa ilmastoon, energiaan, ympäristöön, luonnonvaroihin, maatalouteen, maankäyttöön, rakentamiseen, asumiseen, liikenteeseen ja viestintään liittyvästä politiikasta.

Verkoston puheenjohtajana toimii Mira Lindholm
mira.a.lindholm@gmail.com

Tasa-arvoverkosto

Verkoston tarkoituksena on pohtia miten edistää tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta Kokoomusnuorten toiminnassa. Kuten muissakin verkostoissa, toiminta muodostuu hyvin paljon myös sen jäsenten näköiseksi ja siksi esimerkiksi kaikki vierailutoiveet yms. ovat enemmän kuin tervetulleita.

Verkoston puheenjohtajana toimii Veera Hellman
veera.hellman@gmail.com

Lähde mukaan verkostotoimintaan!

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Kokoomusnuorten poliittisissa verkostoissa toimimiseen vuonna 2019. Verkostojen jäsenyys on mahdollista kaikille kokoomusnuorten jäsenille. Haku on jatkuva, joten määräaikaa ei ole. Lisätietoja toiminnasta saat pian ilmoittauduttuasi verkostoon!

 

Tietosuojaseloste – tapahtumat ja poliittiset verkostot

TAKAISIN YLÖS