Yhdenvertaisuus Kokoomusnuorissa

Anonyymi ongelmatilannelomake:

Jos kohtaat Kokokoomusnuorten toiminnassa minkäänlaista epäasiallista tai häiritsevää käytöstä, voit ilmoittaa siitä alle linkitetyn ongelmatilannelomakkeen kautta. Lomakkeen vastauksia valvovat liiton häirintäyhdyshenkilöt.

anonyymi ongelmatilannelomake

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma:

Asiakirjan tarkoituksena on tarjota selkeät raamit ja tavat edistää ja toteuttaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Kokoomuksen Nuorten Liiton toiminnassa.

tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Kokoomusnuorten häirintäyhdyshenkilöt:

Järvensivu Antti

Järvensivu Antti

Koulutussunnittelija, häirintäyhdyshenkilö

antti.jarvensivu@kokoomusnuoret.fi

+358 44 034 8510

Valtakunnalliset tapahtumat, koulutustoiminta ja järjestöllinen kehittäminen

Kokoomusnuorten Code of Conduct:

Code of conduct on laadittu käytettäväksi kaikessa Kokoomusnuorten toiminnassa ja tapahtumissa. Code of conduct on tapa luoda käytäntöjä, jotka saavat jokaisen kokemaan olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi sekä tietoiseksi käytänteistä epämiellyttävien tilanteiden ratkaisemiseksi niiden sietämisen sijasta. Periaatteiden tarkoituksena on edistää toimivaa ja yhdenvertaista toimintakulttuuria. Periaatteiden vastainen toiminta johtaa seuraamuksiin, joista päättää järjestäjät tai Kokoomusnuorten liittohallitus. 

Tavoitteena on luoda tunnelma, jossa ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa ja oleskella ilman paineita. Jokaisen  osallistujan olisi hyvä tuntea keinot, joilla aggressiiviseen ja häiritsevään käytökseen voidaan puuttua, jos sellaista esiintyy. Jos puuttuminen tuntuu vaikealta, pyydä kaveria tai järjestäjää avuksi. Muista, että voit omalla toiminnallasi vaikuttaa positiivisesti kaikkien hyvinvointiin ja turvallisuuteen toiminnassa ja tapahtumilla.

Ohjeet osallistujalle

  • Kaikkein tärkein periaate: kohtele muita, kuten tahtoisit itseäsi kohdeltavan. Kunnioita muiden ihmisten näkemyksiä, mielipiteitä, kokemuksia ja taustoja. Kunnioita toisten ihmisten valintoja, poliittisia näkemyksiä, kotipaikkaa, heidän identiteettiään sekä itse asettamiaan rajoja.
  • Kokoomusnuorten toiminnassa ei sallita minkäänlaista rasistista, seksististä, ahdasmielistä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä, eikä syrjimistä tai kiusaamista.
  • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Jokaisella ihmisellä on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Mikä on sinulle mukavaa, voi olla epämukavaa toisille. Jos et ole varma, kysy.
  • Kaikilla tapahtumilla on nollatoleranssi seksuaaliselle ja kaikelle muulle häirinnälle. Tällaiseen toimintaan puututaan välittömästi. Jos koet tai huomaat tällaista häirintää, ota välittömästi yhteyttä tapahtuman järjestäjiin.
  • Jos mokaat, ole aidosti pahoillasi, pyydä anteeksi ja ota opiksesi. Virheitä sattuu eikä kukaan ole täydellinen, mutta omista teoista täytyy aina kantaa vastuu.
  • Jos havaitset selkeästi huonossa kunnossa olevan henkilön, älä koskaan jätä häntä yksin. Huolehdi hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. Varmista myös ettei kyseessä ole esim. sairaskohtaus.
  • Anna tilaa! Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät siihen osalliseksi.
  • Huolehdi itsestäsi ja omista tavaroistasi.

Noudata näitä periaatteita ja toimi tarpeen vaatiessa. Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös muilta. Noudata yhteisiä pelisääntöjä. Älä epäröi puuttua epäasialliseen toimintaan.

Kommunikoi ja myötävaikuta positiiviseen ilmapiiriin. Ole ystävällinen, kohtelias ja avoin. Kuuntele, keskustele, kysy. Kommunikoi positiivisista asioista, mutta myös ongelmista ja epäselvyyksistä. Auta avoimen ja keskustelevan tunnelman sekä luottamuksellisen yhteisön luomisessa. Älä ole välinpitämätön. Kanna oma osasi vastuusta.

Kokoomusnuorilla on olemassa palautelomake, johon kuka vain voi täysin anonyymisti raportoida toiminnassa kokemastaan tai havaitsemastaan häirinnästä. Lomaketta lukee ainoastaan Kokoomusnuorten häirintäyhdyshenkilöt luottamuksellisesti.

Jos kaipaat koskaan apua tai tukea, uskalla pyytää sitä.

Hätätapauksissa soitathan hätänumeroon: 112

TAKAISIN YLÖS