Liittokokous on Kokoomuksen Nuorten Liiton ylin päättävä elin, johon kokoontuu vuosittain noin 150-200 kokoomusnuorta päättämään liiton tärkeimmistä asioista. 

Liittokokouksessa hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma, jotka määrittävät esimerkiksi sen, mitä tapahtumia liitto järjestää seuraavan vuoden aikana ja sen, mihin liiton rahoja käytetään. Tämän lisäksi liittokokouksessa valitaan liitolle kymmenen hengen liittohallitus sekä kahden vuoden välein puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Kokoomuksen Nuorten Liiton LXXXVI liittokokous järjestetään 22.–24.11. Espoossa. Katso ilmoittautumisohjeet alta.

KOKOUSKUTSU

Miten pääsen mukaan?

Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous on edustuksellinen liittokokous. Äänioikeus on ainoastaan piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten nimeämillä liittokokousedustajilla. Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu keskitetysti piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen kautta.

Äänioikeus

Liiton piirijärjestöt voivat lähettää liittokokoukseen sataviisikymmentä (150) äänivaltaista kokousedustajaa, joilla kullakin on yksi ääni. Edustajat jakautuvat piirijärjestöjen kesken jäsenmäärän perusteella. Liiton paikallisyhdistykset voivat kukin lähettää liittokokoukseen yhden (1) äänivaltaisen kokousedustajan, joilla kullakin on yksi kymmenesosa (1/10) ääni.

Piirijärjestöjen äänioikeutetut kokousedustajat valitaan piirikokouksessa ja paikallisyhdistysten yhdistyksen kokouksessa. Tiedon oman piirijärjestösi tai paikallisyhdistyksesi liittokokousilmoittautumisesta sekä kokouksen ajankohdasta saat piirijärjestösi tai paikallisyhdistyksesi puheenjohtajalta tai järjestökoordinaattoriltasi.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus

Kokoukseen voi  osallistua myös puhe- ja läsnäolo-oikeudella,  jolloin osallistujalla ei ole äänioikeutta eli mahdollisuutta äänestää vaaleissa ja asiakysymyksissä. Puhe- ja läsnäolo-oikeutetuilla osallistujilla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa pitämällä kokouksessa puheenvuoroja. Myös puhe- ja läsnäolo-oikeutetut osallistujat ilmoittautuvat piirijärjestöjensä kautta.

Piirijärjestöjen ilmoittautuminen vuoden 2019 liittokokoukseen on päättynyt.

Paikallisyhdistysten ilmoittautuminen

Liiton sääntöjen mukaan liiton paikallisyhdistykset voivat kukin lähettää liittokokoukseen yhden (1) äänivaltaisen kokousedustajan, joilla kullakin on yksi kymmenesosa (1/10) ääni. Paikallisyhdistys valitsee kokousedustajat omassa vuosikokouksessaan. Varsinaiselle edustajalle voi valita myös varahenkilön.

Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot:

  • Täytetty valtakirjalomake (ks. molemmat sivut)
  • Pöytäkirja- tai pöytäkirjanote yhdistyksen vuosikokouksesta
  • Sähköinen rekisteriote patentti- ja yhdistysrekisteristä
  • Täytetty ilmoittautumislomake

Seikkaperäiset ohjeet toimitettavista materiaaleista löydät valtakirjalomakkeen ensimmäiseltä sivulta. Mikäli paikallisyhdistyksen valtakirjalliselle halutaan majoitus liiton kautta ja/tai kokousmateriaalit paperilla, tulee hänen ilmoittautua viimeistään 22.10.

Lisätietoja liittokokouksesta:

Lehtonen Mikael

Lehtonen Mikael

Järjestösuunnittelija

mikael.lehtonen@kokoomusnuoret.fi

+358 40 039 1842

Valtakunnalliset aktiivitapahtumat, liittokokous, jäsenviestintä, myynti- ja ostoreskontra

TAKAISIN YLÖS