Hämeen Kokoomusnuoret: Sytyttäisikö vedonlyönti eurovaaleissa suomalaiset vaaliuurnille?

Kannanotto

Europarlamenttivaalit eivät ole perinteisesti herättäneet suurta kiinnostusta suomalaisissa äänestäjissä kuten ei tälläkään kertaa. Äänestysprosentti on usein jääneet alhaisiksi, mikä heikentää demokratian toteutumista ja vaikuttaa kansalaisten tuntemaan omistajuuteen Euroopan unionissa. Hämeen Kokoomusnuorten mielestä yksi keino lisätä mielenkiintoa eurovaaleihin voisi olla vedonlyönnin mahdollistaminen europarlamenttivaaliehdokkaista ja eurovaalien tuloksista kansallisesti. Tämä voisi tarjota uusia tapoja aktivoida äänestäjiä ja samalla tuottaa lisää verotuloja valtiolle.

” Vedonlyönti vaaleista on jo käytössä monissa muissa maissa ja urheilutapahtumissa, Suomessakin ulkomaisten peliyritysten kautta. Miksei siis myös europarlamenttivaaleissa,” kummastelee Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen Mona Pyykkönen Lahdesta.

Vedonlyönti tarjoaa uudenlaisen tavan osallistua vaaleihin ja seuraamaan ehdokkaiden kampanjoita. Kun ihmisillä on mahdollisuus asettaa rahaa likoon, he ovat todennäköisemmin kiinnostuneita seuraamaan kampanjointia, ehdokkaiden haastatteluja ja vaaliväittelyitä. Tämä voi lisätä yleistä tietoisuutta ja keskustelua vaaleista sekä parantaa demokratian toteutumista, kun kansalaiset ovat paremmin informoituja ja sitoutuneempia.

” Vaalivedonlyönnistä keskustellessa täytyy toki huomioida myös se riski, että vedonlyöntitilastot vaikuttavat äänestyskäyttäytymiseen gallupien tavalla. Niin sanottua ”voittajan vankkurit”-ilmiöitä voitaisiin tässä yhteydessä torjua esimerkiksi sillä, että vaalivedonlyöntitilastojen tarkastelun yhteydessä on koko ajan näkyvillä tietoa siitä, ettei vedonlyöntitilastoja kannata pitää luotettavina vaalituloksen ennustajina. Suurten medioiden voisi myös olettaa vastaavaa lähdekritiikkiä ja huomautusta lukijoille, jos vedonlyönti koetaan uutiskynnyksen ylittäväksi,” toteaa Hämeen Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Aino Liljaniemi Hollolasta.

Koska ulkomaisilla pelisivustoilla ei ole mahdollisuutta toimia vapaasti Suomessa, on Veikkauksen tehtävä uusia aluevaltauksia pysyäkseen tuottamaan valtiolle tuloja myös jatkossa. Vedonlyönnin mahdollistaminen eurovaaleista voisi myös tuoda Veikkauksen kautta merkittäviä verotuloja valtiolle. Verotulot vedonlyönnistä voisivat olla merkittäviä, ja ne voitaisiin kohdentaa esimerkiksi demokratian ja kansalaisosallistumisen edistämiseen tai lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tämä ei vain lisäisi valtion kassavirtaa, vaan myös mahdollistaisi investointeja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös eettiset ja moraaliset näkökulmat vedonlyönnin laajentamisessa politiikkaan. Vedonlyönnin pitää olla vastuullisesti säädeltyä, jotta voidaan ehkäistä ongelmapelaamista ja turvata kansalaisten hyvinvointi. Lisäksi on varmistettava, että vedonlyönti ei vaikuta vaalien rehellisyyteen tai poliittisten päätösten tekemiseen. Riittävän tiukka sääntely ja valvonta ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa, että vedonlyönti pysyy turvallisena ja oikeudenmukaisena.

Vedonlyönnin mahdollistaminen europarlamenttivaaliehdokkaista ja eurovaalien tuloksista voisi olla innovatiivinen tapa lisätä suomalaisten kiinnostusta eurovaaleja kohtaan ja tuottaa samalla lisätuloja valtiolle. Tämä vaatii kuitenkin tarkkaa sääntelyä ja vastuullisuutta, jotta voidaan varmistaa eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Jos nämä ehdot täyttyvät, vedonlyönti voi olla positiivinen lisä demokratian edistämiseen ja kansalaisten osallistumisen lisäämiseen europarlamenttivaaleissa.

Lisätietoja:

Pyykkönen Mona

Pyykkönen Mona

Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksen varajäsen, Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston puheenjohtaja

mona.pyykkonen@live.fi

+358 442 911 715

Liljaniemi Aino

Liljaniemi Aino

Hämeen Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

aino.liljaniemi@gmail.com

+358 45 787 25705