Liittokokous valitsee joka vuosi liittohallituksen jäsenet ja kahden vuoden välein liiton puheenjohtajiston eli puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Puheenjohtajan valinta

Liiton puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa. Puheenjohtajan kausi alkaa poikkeuksellisesti jo heti liittokokouksen päätyttyä 24.11.2019 ja kestää vuodet 2020-2021. Ennen liittokokousta järjestetään kuitenkin neuvoa-antava jäsenäänestys.

Jäsenäänestys toteutetaan sähköisesti Kokoomuksen jäsensivujen kautta osoitteessa www.kokoomus.jasensivut.fi. Ohjeet äänestämisestä lähetetään jäsenrekisteriin ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin.

Äänioikeus neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä

Jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat liiton piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenet, jotka ovat ehdokasasettelun päättymiseen (25.10.2019) mennessä maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksunsa.

Jos et tiedä, oletko jo maksanut jäsenmaksusi, voit tarkistaa asiaan Kokoomuksen jäsensivuilta tai ottamalla yhteyttä piirijärjestösi järjestökoordinaattoriin.

Ehdolle asettuminen

Ehdokkaaksi neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen voi asettua liiton piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen henkilöjäsen, joka on maksanut kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksun ja jota vähintään yksi piirijärjestö tai paikallisyhdistys esittää liiton puheenjohtajaksi ehdokasasettelun päättymiseen eli 25.10.2019 mennessä.

Ehdokkaaksi asettaneen piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen on toimitettava pöytäkirja tai pöytäkirjanote siitä hallituksen kokouksesta, jossa päätös ehdokkaaksi asettamisesta on tehty. Pöytäkirja tai pöytäkirjanote on toimitettava viimeistään 25.10.2019 kello 16.00 mennessä osoitteeseen kristian.kyllonen@kokoomusnuoret.fi.

Jäsenäänestyksen ajankohta 

Jäsenäänestys alkaa neljätoista (14) vuorokautta ennen liittokokouksen alkamista ja se kestää seitsemän (7) vuorokautta.

Jäsenäänestys alkaa perjantaina 8.11.2019 kello 16.00. Jäsenäänestyksessä määräaikaan annetuiksi luetaan ne äänet, jotka on annettu ennen äänestyksen sulkeutumista perjantaina 15.11.2019 kello 16.00.

Jäsenäänestyksen vaalitapa

Jos ehdokkaita asetetaan kaksi, jäsenäänestys käydään enemmistövaalina siten, että hyväksyttyinä ääninä pidetään jommallekummalle ehdokkaalle annettua ääntä ja enemmän ääniä saanut voittaa. Äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.

Jos ehdokkaita asetetaan enemmän kuin kaksi, äänestyksessä sovelletaan siirtoäänivaalitapaa.

Äänestäjä merkitsee asetetut ehdokkaat äänestyslippuun haluamassaan järjestyksessä: parhaaksi katsomansa ehdokkaan ensimmäiseksi, toiseksi parhaaksi katsomansa ehdokkaan toiseksi ja niin edelleen. Äänestäjä voi halutessaan merkitä äänestyslippuun myös vähemmän nimiä kuin vaalissa on ehdokkaita.

Päätöksenteko liittokokouksessa

Puheenjohtaja valitaan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tuloksen julkaisun jälkeen liittokokouksessa.

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Valituksi tuleminen edellyttää ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. Mikäli yksikään ehdokas ei vaalin ensimmäisellä kierroksella saa ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.

Varapuheenjohtajien ja liittohallituksen valinta

Liittokokous valitsee parittomina vuosina liitolle kaksivuotiskaudeksi kaksi varapuheenjohtajaa. Lisäksi liittokokous valitsee yksivuotiskaudelle 10 liittohallituksen muuta jäsentä. 

Ehdolle asettuminen

Ehdolle voi asettua Kokoomusnuorten piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen henkilöjäsen. Vaalikampanjan voi aloittaa milloin vain, mutta virallinen ehdolle asettautuminen tapahtuu liittokokouksessa marraskuussa.

Ehdokasesittelyt

Varapuheenjohtaja- ja liittohallitusehdokkaille järjestetään vaalipaneeli Kokoomusnuorten Syyspäivillä sekä liittokokouksessa. Ehdokkaat voivat esittäytyä myös täällä.

Päätöksenteko liittokokouksessa

Valinnat suoritetaan siirtoäänivaalitavalla eli äänestäjä laittaa vaalissa ehdolla olevat ehdokkaat suosituimmuusjärjestykseen.

Lisätietoja henkilövalinnoista:

Lehtonen Mikael

Lehtonen Mikael

Järjestösuunnittelija

mikael.lehtonen@kokoomusnuoret.fi

+358 40 039 1842

Valtakunnalliset aktiivitapahtumat, liittokokous, jäsenviestintä, myynti- ja ostoreskontra

TAKAISIN YLÖS