Henrik Vuornos Kokoomusnuorten puheenjohtajaksi

Uutinen

Kokoomuksen Nuorten Liiton 84. liittokokous on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Henrik Vuornoksen (24). Vuornos on taloustieteen opiskelija sekä kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Espoossa. Vuornos on työskennellyt aiemmin kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä sekä opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen erityisavustajana.

”Kokoomusnuoret on Suomen johtava vapauden puolustaja. Emme harrasta valikoivaa liberalismia, vaan meille ihmisten vapaus on arvo itsessään. Ihmisillä tulee olla nykyistä vahvemmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä – tämä koskee niin taloudellista vapautta kuin ihmisoikeuksiakin”, sanoo Henrik Vuornos.

”Tulevan syksyn maakuntavaalit ja Kokoomuksen puoluekokous ovat Kokoomusnuorten seuraavat merkittävät puristukset. Tavoitteenamme on saada jokaiseen maakuntavaltuustoon vähintään yksi alle 30-vuotias nainen ja mies. Katseemme on myös kesän puoluekokouksessa: haluamme enemmän nuoria Kokoomuksen päättäville paikoille”, jatkaa Vuornos.

Kokoomuksen Nuorten Liiton 84. liittokokous jatkuu Helsingissä sunnuntaihin 26.11. saakka. Sunnuntaina liittokokous valitsee Kokoomusnuorten uudet varapuheenjohtajat sekä liittohallituksen. Henkilövalintojen lisäksi liittokokouksessa käsitellään järjestön periaateohjelma ja strategia.

Lisätiedot:
Henrik Vuornos
puh. 044 2534444

***

Henrik Vuornos ordförande för Samlingspartiets Ungdomsförbund

Samlingspartiets Ungdomsförbundets 84. förbundskongress har valt Henrik Vuornos (24) till förbundets nya ordförande. Vuornos studerar national ekonomi och är ordförande för samlingspartiets fullmäktigegrupp samt medlem i stadsstyrelsen i Esbo. Tidigare har Vuornos jobbat som informationssekreterare för samlingspartiets riksdagsgrupp samt som specialmedarbetare för utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen och för utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

“Samlingspartiets unga är Finlands ledande försvarare av frihet. Vi föredrar inte selektivt liberalism utan för oss är människornas frihet en värdering i sig själv. Människorna ska ha starkare möjligheter att påverka sitt eget liv – det här berör både ekonomisk frihet samt mänskliga rättigheter”, säger Henrik Vuornos.

“Kommande höstens landskapsval samt Samlingspartiets partikongress är nästa märkbara strävanden för Samlingspartiets unga. Vår målsättning är att få åtminstone en under 30 årig man och kvinna i landskapsfullmäktige. Våra blickar är också i sommarens partikongress: vi vill ha allt mer unga till beslutsfattandeposter inom Samlingspartiet”, fortsätter Vuornos.

Samlingspartiets Ungdomsförbundets 84. förbundskongress i Helsingfors fortsätter ända tills söndagen den 26.11.. På söndag väljer förbundskongressen nya vice-ordföranden samt förbundsstyrelse för Samlingspartiets unga. Vid sidan om personval behandlar förbundskongressen förbundets principprogram samt strategi.

Ytterligare information:
Henrik Vuornos
puh. 044 2534444

Ota kantaa