Ehdokkaat puheenjohtajaksi

Ida Leino

Tampere, Pirkanmaan Kokoomusnuoret


Olen Ida Leino 27-vuotias kasvatustieteen maisteri Tampereelta. Työskentelen tällä hetkellä luokanopettajana. Tulin valituksi kesällä Tampereen kaupunginvaltuustoon ja vaikutan sivistys- ja kulttuurilautakunnassa sekä varajäsenenä kaupunginhallituksessa, elinvoima- ja osaamislautakunnassa ja asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Kuulun muun muassa Kokoomusnuorten liittohallitukseen sekä Pirkanmaan Kokoomuksen hallitukseen.

Yli kymmenen vuoden jäsenyyden aikana olen päässyt toimimaan liitossa kaikilla tasoilla: ensin elvytettiin paikallisyhdistys, sitten etenin piirihallitukseen, melkein kolme vuotta pääsin näkemään toimintaa työntekijänä ja lopulta tämä kausi liittohallituksessa. Nyt haluan hyödyntää oman tietotaitoni liiton kehittämiseen.

Tämä järjestö on minulle perhe, joukkue ja poliittinen koti. Minulle on ensiarvoisen tärkeää, että tähän yhteisöön on jokainen kokoomuslaisen arvomaailman allekirjoittava tervetullut. Haluan tehdä työtä entistä yhtenäisemmän liiton hyväksi. Keskitytään enemmän niihin asioihin, jotka meitä yhdistävät, ennemmin kuin erottavat.

Tulevan puheenjohtajan kaudelle osuvat lukuisat vaalit: aluevaalit, seurakuntavaalit, edustajistovaalit sekä eduskuntavaalit. Poliittisen toiminnan ykköstavoitteena on kokoomuksen voitot kaikissa vaaleissa sekä nuorten ehdokkaiden tukeminen. Kokoomus on vaaleissa ainoa talousoikeistolainen vaihtoehto, ja kokoomuksen politiikkaa kaivataan kipeästi. Kokoomuslaista vastuullisuutta, edistyksellistä ja rationaalista otetta asioihin tarvitaan kaikilla päätöksenteon tasoilla. Itse olen saanut ehdokkaana kokea kolmet kuntavaalit, kolmet edarivaalit sekä eduskuntavaalit. Olen valmis tuomaan kaiken vaalikokemukseni ja -osaamiseni satojen Kokoomusnuorten ehdokkaiden tueksi.

Kokoomusnuorten on jatkettava vaikutusvaltaisimpana poliittisena nuorisojärjestönä, joka toimii keskustelunavaajana, oikeistolaisena suunnannäyttäjänä ja emopuolueen kirittäjänä. Aikamme suurimmat poliittiset haasteet kaipaavat ratkaisuja, ja niiden tarjoamisessa Kokoomusnuorilla on tärkeä rooli. Oli kyse sitten Nato-jäsenyydestä, vastuullisesta taloudenpidosta tai sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta, Kokoomusnuorten tulee olla etulinjassa viemässä sekä kokoomusta että suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin.

Tulen syksyn aikana kiertämään jokaisessa piirissä tapaamassa jäsenistöä, ja haluaisinkin kuulla juuri sinun ajatuksiasi Kokoomusnuorten kehittämisestä. Ole #idanpuolella ja tule mukaan kampanjaan 💙

Hermanni Sankelo

Vaasa, Pohjanmaan Kokoomusnuoret


Olen 25-vuotias paikallislehden toimittaja ja opiskelija Vaasasta. Koulutukseltani olen hallintotieteiden kandidaatti ja tutkinnon maisterivaihe on muutamaa kurssia vaille valmis. Toimin Vaasan kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenenä.

Järjestössämme taipaleeni alkoi Vaasan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana neljä vuotta sitten. Tästä vuosi myöhemmin siirryin Pohjanmaan kokoomusnuorten puheenjohtajaksi. Seuraavana syksynä sain kokoomusnuorilta valtakirjan toimia Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallituksen jäsenenä.

Kotoisin olen Etelä-Pohjanmaan Kortesjärveltä. Tausta maatilan poikana elinvoimaisessa ruokamaakunnassa on opettanut periksiantamatonta asennetta sekä korkeaa työmoraalia. Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja ahkeruus.

Kokoomusnuorten puheenjohtajan tehtävä on arvokas vaikuttamisen paikka. Tämä korostaa sitä, että puheenjohtajalla tulee olla selkeät arvot ja linjat, jotka puhuttelevat sekä jäseniä että myös tavallisia suomalaisia nuoria. Päätöksissä tulee näkyä aina kokoomuksen arvopohja.

Kokoomusnuoria on ympäri Suomen ja maakunnissa erilaisia painopistealueita. Jotta kokoomuksen tavoite olla Suomen johtava poliittinen voima voi täyttyä, meidän tulee vahvistaa toimintaamme ja puhutella nuoria maanlaajuisesti. Nihkeys hyväksyä muiden ajatuksia ja ymmärtää Suomen moninaisuutta kaventaa kokoomusnuorten toimintakenttää ja vähentää nuorten kiinnostusta tulla mukaan järjestöömme.

Meitä kokoomusnuoria yhdistävät selkeimmin näkemykset työllisyys-, talous- ja turvallisuuspolitiikasta. Olemme ylpeitä maastamme ja haluamme elää myös tulevaisuudessakin turvallisessa ja taloudeltaan vahvassa isänmaassa. Tämän äänen tulee näkyä kokoomusnuorten ulostuloissa entistä selkeämmin ja kirkkaammin.

Liittohallitukseen hakiessani ilmoitin hakevani tehtävään, koska minulla on paloa vaikuttaa kokoomusnuorten tulevaisuuteen. Mikäpä sitä salaamaan, nyt sisällä palaa entistä kovempaa. Olen käytettävissä Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtajaksi.

Tule mukaan kanssani tekemään kokoomusnuorista poliittisesti uskottava ja valtakunnallisesti vaikuttavin nuorisojärjestö.

Ehdokkaat varapuheenjohtajiksi

Mikael Hedman

Riihimäki, Hämeen Kokoomusnuoret


Olen Mikael Hedman, 23-vuotias kokoomusnuori Riihimäeltä. Toimin tällä hetkellä Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsenenä, Hämeen Kokoomuksen piirihallituksen varajäsenenä sekä kolmatta vuotta Riihimäen Kokoomusnuorten puheenjohtajana. Aiemmin olen toiminut Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksessa, Kokoomusnuorten kansainvälisen vaikuttamisen jaostossa ja liiton poliittisissa verkostoissa. Viime kevään kuntavaaleissa tulin valituksi Riihimäen kaupunginvaltuuston varavaltuutetuksi. Vuodet 2017-2020 toimin Hausjärven kunnanvaltuuston varavaltuutettuna sekä sivistyslautakunnan jäsenenä. Opiskelen teologiaa ja uskonnontutkimusta Helsingin yliopistossa.

Haen Kokoomusnuorten varapuheenjohtajaksi tarkastellen ennen kaikkea sitä, mitä minulla itselläni on antaa liitolle, sen sijaan että miettisin, mitä liitto voisi antaa minulle. Uskon kykeneväni antamaan kanavan niille, jotka eivät vuosiin ole kokeneet tulleensa edustetuiksi liiton linjanvedossa, pyrkien samalla rakentavaan yhteistyöhön kaikkien kanssa, oli liiton johdon kokoonpano mikä tahansa. Koen vahvuuksikseni ennen kaikkea ajattelemisen ja keskustelemisen taidot. Näkemykseni rakentuvat vahvalle arvopohjalle, mutta olen valmis haastamaan näkemyksiäni uusia näkökulmia tai parempia perusteluja kuultuani. Ehdottoman politiikan ja arvokeskustelun sijaan pitäisikin kyetä tarkastelemaan asioita useammasta näkökulmasta. Arvokeskustelu edellyttää kuitenkin avointa ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa keskustelukulttuuria.

Kokoomusnuorten ei tule pelätä tehdä politiikkaa aidosti arvojemme pohjalta. Vilkuilu muihin puolueisiin tai pelko siitä, miten muut reagoivat sanomaamme, ei saa olla este tehdä rohkeita avauksia kokoomuslaisten arvojen puolesta. Kokoomuksessa itseäni on puhutellut ennen kaikkea politiikka, joka korostaa vastuullista taloudenpitoa, yksilönvapauksien puolustamista, tervehenkistä isänmaallisuutta ja Suomen sijoittumista osaksi läntistä arvoyhteisöä. Näiden arvojen toivoisin näkyvän yhä vahvemmin tekemässämme politiikassa. Perinteisiä kokoomuslaisia arvoja kuten yksilönvapautta ja isänmaallisuutta kannattavien nuorten tulisi löytää Kokoomusnuorten sanomasta etsimänsä järjestö.

Edellä mainitun toteuttamiseksi on myös tärkeää, että Kokoomusnuorissa toteutetaan läpinäkyvää päätöksentekoa. Tämä on ollut minulle tärkeä periaate, jota olen pyrkinyt edistämään jo nykyisissä tehtävissäni. Jokaisen kokoomusnuoren tulee voida luottaa siihen, että järjestömme päätöksiä tekevät henkilöt toimivat jokaista jäsentä ja isänmaata eivätkä omaa etunsa varten. Näillä ajatuksilla lähden tavoittelemaan Suomen vaikutusvaltaisimman poliittisen nuorisojärjestön varapuheenjohtajuutta.

Paavo Koho

Oulu, Oulun läänin Kokoomusnuoret


Olen Paavo Koho ja näiden tavoitteiden eteen minä haluan työskennellä Kokoomusnuorten varapuheenjohtajana. Alun perin olen kotoisin iloisesta Itä-Suomesta Imatralta, mutta lääketieteen opintojen perässä muutin Ouluun vuonna 2015. Opiskelen tällä hetkellä viimeistä vuotta ja ensi keväänä valmistun lääkäriksi. Opintojen ja töiden ohella toimin Oulun kaupunginvaltuustossa sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä. Minua esitetään myös seuraavaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kokoomusnuorissa olen pyrkinyt tekemään sellaista työtä, jolla saamme puolueen kannatuksen mahdollisimman korkealle. Olen vastannut kolmissa vaaleissa nuorten ehdokashankinnasta ja lisäksi tukenut kaikkia nuoria tekemään itselleen parhaan tuloksen. Unohtamatta tietenkään omaa kampanjaani, jolla keräsin kuntavaaleissa yli 700 ääntä.

Haen liiton varapuheenjohtajaksi, sillä haluan olla Kokoomusnuorten kautta nostamassa vaikeitakin tulevaisuuteen liittyviä aiheita julkiseen keskusteluun. Eläkepommi on tästä hyvä esimerkki. Mikäli Kokoomusnuoret eivät ole näitä aiheita nostamassa esiin, ei niitä kukaan muukaan nosta näkyviin. Meillä on mahtava joukko poliittisesti aktiivisia nuoria, joiden äänellä voimme viedä nuorten näkökulman myös kokoomuspuolueen suuntaan. Nuorten on pidettävä nuorten asioita esillä.

Kokoomusnuorissa on viime vuosina ollut erittäin hyvä tekemisen meininki niin järjestötoiminnassa, vaikuttamisessa kuin myös vaalikentillä. Haluan olla omalla esimerkilläni jatkamassa tätä hienoa työtä kansanliikkeen eteen – sitä työtä, jolla saamme Kokoomuksen pääministeripuolueeksi viimeistään keväällä 2023.

Valitulle puheenjohtajistolle on luvassa kahdet valtakunnalliset vaalit: aluevaalit sekä eduskuntavaalit. Uskon, että liittoa johdetaan edestä käsin ja tulen täten olemaan molemmissa vaaleissa ehdolla ja täysillä mukana kampanjoinnissa. Tulen omalla vaalityölläni kantamaan oman osuuteni joukkueen eteen ja tekemään kaikkeni, että sininen tolppa on molemmissa vaaleissa taas korkein.

Mielestäni liittojohdon pitää olla lähellä jäsenistöä ja helposti lähestyttävissä. Liian moni hyvä idea jää vain paikallistasolle, kun liittojohto ei pysy kärryillä jäsenistön toiveista. Vaalilupaukseni onkin, että minulle saa nyt ja tulevaisuudessa laittaa matalalla kynnyksellä viestiä, jotta voimme yhdessä pohtia Suomen ja Kokoomusnuorten tulevaisuutta.

Maria Miala

Helsinki, Helsingin Kokoomusnuoret


Olen Maria Miala, 24-vuotias kokoomusnuori Helsingistä. Päivisin opiskelen yliopistossa ja työskentelen IT-alalla. Kaupunkipolitiikassa vaikutan kaupunginvaltuuston varajäsenenä, liikuntajaoston jäsenenä sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenenä.

Kokoomusnuoriin olen liittynyt Kosken puheenjohtajakauden aikana ja siitä asti olen saanut olla aktiivisesti mukana liittomme toiminnassa. Olen toiminut sekä paikallisyhdistyksen johdossa, että piirihallituksen jäsenenä, piirihallituksen puheenjohtajana ja samalla järjestökoordinaattorimme esimiehenä ja sen lisäksi eri verkostoissa. Viimeisimpänä toimin Kokoomusnuorten liittohallituksessa kaudella 2020. Vuodesta 2021 eteenpäin olen toiminut Kokoomuksen puoluevaltuutettuna.

Tuleva kausi tulee olemaan kiireinen aluevaalien, tulevien edustajistovaalien, seurakuntavaalien sekä eduskuntavaalien vuoksi. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että meidän tulee olla oikeistolaisille nuorille se järjestö, joka kykenee tarjoamaan mahdollisuuksia kasvaa vaikuttajina, sekä tarjota jäsenistölle edellytyksiä kehittyä ja saada eväitä monipuolisesti eri vaikuttamistehtäviin.

Haluan olla palauttamassa Kokoomusnuorten mentoriohjelman, jossa jäsenistömme saisi mentorointia laaja-alaisesti eri toimialojen merkittäviltä osaajilta. Mentorointiohjelman lisäksi meidän tulisi tuoda jäsenistömme vahvemmin osaksi ohjelmatyön työskentelyä mahdollistamalla jäsenistön väliset keskustelut, debatit ja ajatuksen vaihdot myös liittokokousten välillä.

Vaikka vaalit ja järjestötyö ovat liittomme runko, niin tarvitsemme näinä aikoina liiton johtoon rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat ajaa oikeistolaista aatetta, ottaa kantaa vaikeisiin kysymyksiin ja puolustaa niitä asioita, jotka populistit pyrkivät omimaan itselleen. Näiden asioiden eteen olen valmis käärimään hihat ja työskentelemään sitoutuneesti seuraavat kaksi vuotta Kokoomusnuorten varapuheenjohtajana.

Pauliina Tuusa

Turku, Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret


Hyvä kokoomusnuori,

olet saattanut liittyä joukkoomme sukusi tai isänmaasi perinteitä kunnioittaaksesi. Olet saattanut soluttautua mukaamme oppiaksesi uutta yhteiskunnasta, sen päättävistä elimistä tai yksilöistä niiden takaa – ihmisyydestä. Tulet joka tapauksessa saamaan tästä joukosta enemmän kuin olet jäsenyyttä pohtiessasi osannut toivoa.

Minulle valinta kokoomuksesta ei ollut itsestäänselvä. Olen kotoisin Koijärveltä, ja pitäjämme historia kietoutuu yhteen Vihreän liikkeen synnyn kanssa. Siellä tuli helposti leimatuksi kaivureihin kahliutujaksi, jos nosti esiin kysymyksen elämäntapojemme kestävyydestä. Puhun kaupungista, jossa Suomen Työväenpuolue muutti nimensä Suomen Sosialidemokraattiseksi puolueeksi, ja edelleen Lotta-patsas on liikaa sinne sijoitettavaksi. Siellä etsin yhteisöä, jossa rakentaa oman ajatteluni rinnalla yhteiskuntaa, joka tukee paremman elämän mahdollistamista meitä seuraaville sukupolville aiempien työtä ja uhrauksia kunnioittaen.

Niin minustakin tuli kymmenisen vuotta sitten osa tätä joukkoa. Niin kokoomus, Kokoomusnuoret, alkoikin tuntua joka päivä enemmän itsestäänselvyydeltä. Nyt haluan olla entistä vahvemmin luotsaamassa tätä joukkoa kohti arvojemme mukaista yhteiskuntaa.

Kokoomuksessa uppouduin siihen, miten asiakeskeisenä ja realistisena puolueen maailmankuva näyttäytyi. Ajattelin pääseväni puolueen kautta jakamaan ajatuksia siitä, mihin suuntaan meidän pitää yhdessä kehittyä. Tästä joukosta olen saanut tukiverkkoja, kannustusta uralleni rahoitusalalla ja rohkeutta nostaa esiin vaikeitakin asioita. Olen saanut nähdä mahtavien tyyppien kasvavan osaaviksi poliitikoiksi, ja olla tukena ihmisille, jotka ovat päätyneet tukemaan näitä poliitikkoja. Jokaisen vaalitarinan takana on hyvän ehdokkaan lisäksi se moninainen taustajoukko, josta liian harvoin puhumme. Sen pyyteettömän työn ja vilpittömän asenteen määrän yhteisen tavoitteen eteen olen päässyt todistamaan niin Nuorten liitossa kuin Varsinais-Suomen Kokoomuksen varapuheenjohtajana.

Haluan nähdä tästä joukosta kasvavan osaavia ja asiakeskeisiä ihmisiä politiikan lisäksi myös muualle yhteiskuntaan.

Uskon, että sinullakin on tavoitteita ja päämääriä, joiden saavuttamisessa me kokoomusnuoret voimme olla tukenasi. Sinussa ja minussa, meissä kokoomusnuorissa, yhdistyvät halu tulla kuulluksi ja vaikuttaa asioihin. Kokoomusnuoret tunnetaan ympäri valtakunnan siitä, että tuomme polarisoituneen politiikan pöytään muutakin kuin ruikutusta: ratkaisuja.

Sydämeni sykkii tälle yhteisölle ja mahtaville ihmisille, joiden varaan me rakennumme. Siksi pyydän luottamustasi toimia liittomme varapuheenjohtajana.

Nähdään Seinäjoella!

-Pauliina

Ehdokkaat liittohallitukseen

Emma Holsti

Espoo, Uudenmaan Kokoomusnuoret


Olen 24-vuotias paljasjalkainen espoolainen. Valmistuin viime vuonna myyntityön tradenomiksi, ja työskentelen tällä hetkellä edunvalvonnan koordinaattorina ammattiin opiskelevien parissa. Olen toiminut Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtajana kohta kaksi vuotta. Sitä ennen olen vaikuttanut lukuisissa eri järjestöissä viimeisen 10 vuoden aikana monenlaisissa rooleissa. Olen antanut piirimme kehittämiselle valtavasti aikaani, ja aktiivitoimijoiden joukko onkin kasvanut valtavasti, tapahtumatoiminnasta tullut vakiintunutta sekä meistä kasvanut liiton suurin piiri. Koen kuitenkin, että nyt on aikani siirtyä eteenpäin.

Palo vaikuttaa asioihin on silti vain kasvanut entisestään, ja siksi uskonkin, että monipuolisesta osaamisestani olisi liittohallituksessa hyötyä. Erityisen paljon minua innostaisi päästä tukemaan muita piirejä ja tuomaan niihin järjestöllisen osaamiseni. Aikoinaan puoluetta valitessani Kokoomusnuoret tuntui itsestään selvältä, sillä minulle keskeisiä arvoja ovat vapauden, vastuun, ahkeruuden, yrittelijäisyyden, isänmaallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja lainkuuliaisuuden korostaminen. Liittohallituksen jäsenenä haluaisin myös osaltani olla varmistamassa, että perikokoomuslaiset arvot näkyvät entistä rohkeammin toiminnassamme ja pidämme paikkamme vaikutusvaltaisimpana nuorisojärjestönä.

Aino Kovalainen

Turku, Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret


Olen Aino Kovalainen, ja ehdolla liittohallitukseen Varsinais-Suomen piiristä. Kokoomusnuorissa olen toiminut niin paikallisyhdistys- piiritasollakin aktiivina, ja viimeisimpänä myös Kokoomuksen Nuorten Turun Aluejärjestön puheenjohtajana. Tämän lisäksi olen kerryttänyt järjestöosaamista ja -kokemusta muun muassa nuorisovaltuuston puolelta, kaupunginvaltuuston lautakuntatyöskentelystä sekä Eurooppanuorista.

Liityin kokoomusnuoriin saadakseni hauskaa ajanvietettä välivuoden ajaksi, mutta sittemmin kokoomustoiminnasta on muodostunut valtavan suuri osa nykyistä arkeani ja elämääni. Olen saanut toiminnasta mukaani valtavasti tietotaitoa sekä politiikasta että järjestötoiminnasta, verkostoja, sekä ennen kaikkea samanmielisiä ystäviä, joiden kanssa parantaa maailmaa.

Liittyessäni mukaan vuonna 2017, ja heti ensikättelyssä sain ympärilleni valtavasti ihmisiä, jotka kaikki työskentelivät saman asian ja aatteen eteen. Tämä halu työskennellä yhdessä on perimmäisin syy siihen, miksi haluan liittohallitukseen vuodelle 2021. Haluan työskennellä yhtenäisemmän liiton puolesta ja koen, että kaipaamme entistä enemmän avoimuutta, ymmärrystä sekä kaikkien kunnioittamista sen saavuttamiseksi. Olen motivoitunut tiimipelaaja, ja haluan olla tekemässä meidän joukkueestamme ylpeyden aiheen jokaiselle kokoomusnuorelle.

Aurora Lehtosaari

Oulu, Oulun läänin Kokoomusnuoret


Hyvä kokoomusnuori,

Olen Aurora Lehtosaari, 22-vuotias oikeustieteen ylioppilas. Olen kotoisin Oulusta, mutta asun tällä hetkellä Rovaniemellä.

Olen ollut jäsen vuodesta 2017 asti. Toimin aluksi paikallisyhdistyksemme Oulun Kokoomuksen Nuorten hallituksen jäsenenä vuonna 2018. Silloin osallistuin myös Politiikan Approbaturille ja loppuvuodesta 2018 nousin OKN:n puheenjohtajaksi. Siitä lähtikin oma järjestöura käyntiin!

Vuonna 2019 toimin piirimme puheenjohtajana ja ukkopiirimme hallituksen jäsenenä. Vuodesta 2020 lähtien olen toiminut piirimme sihteerinä. Kaikki nämä luottamustoimet ovat valmentaneet minut liittohallitukseen.

Olen ehdolla liittohallitukseen, koska minulla on laaja-alaista osaamista monenlaisesta hallitustyöskentelystä ja halu kehittää liittoamme.

Tärkeimpiä arvoja minulle ovat valinnanvapaus, oikeistolaisuus ja isänmaallisuus.

Liittomme tarvitsee lisää tuoretta poliittista ideologiaa. Oma kiinnostukseni painottuu talouspolitiikkaan sekä sisä- ja oikeuspolitiikkaan. Mielestäni esimerkiksi testamentti tulisi voida rekisteröidä digi- ja väestötietovirastoon, kuten avioehtojen suhteen tulee toimia. Testamentin rekisteröintimahdollisuudesta tulisi ottaa kirjaus tavoiteohjelmaan. Olen sitoutunut työskentelemään oikeistolaisen tavoiteohjelman puolesta.

Toivon saavani luottamuksesi liittohallitukseen!

Evilla Lumme

Rovaniemi, Lapin Kokoomusnuoret


Olen Evilla Lumme, 20-vuotias rovaniemeläinen. Opiskelen tällä hetkellä ensimmäistä vuotta politiikkatieteitä ja sosiologiaa Lapin yliopistossa. Olen ehdolla Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallitukseen.

Toimin tällä hetkellä toista vuotta Lapin Kokoomusnuorten puheenjohtajana ja vaikutan Rovaniemen sivistyslautakunnan varajäsenenä. Nykyisten luottamustehtävieni lisäksi omaan kokemusta järjestötyöstä esimerkiksi Nuva ry:n ja Plan Suomen kautta.

Olen saanut Kokoomusnuorilta paljon. Nyt on aika antaa kaikki saamani takaisin ja tehdä töitä entistä enemmän liiton eteen. Olen erittäin motivoitunut kehittämään Kokoomuksen Nuorten Liiton toimintaa. Liittohallituksen jäsenenä haluan päästä antamaan oman panokseni tavoiteohjelmatyöhön, kehittää liiton ja piirien välistä yhteistyötä sekä kehittää liiton valtakunnallista tapahtumatarjontaa.

Toivottavasti voin olla luottamuksesi arvoinen liittokokouksessa.

Ollaan yhteyksissä ja nähdään pian Seinäjoella! 💙

Evilla

Toni Pakarinen

Helsinki, Helsingin Kokoomusnuoret


Olen Toni Pakarinen, 23-vuotias eduskunta-avustaja, valtiotieteiden kandidaatti sekä taloustieteen opiskelija Helsingistä. Haen jatkokautta Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallituksessa.

Liittohallitusvuosi on opettanut minulle paljon kokoomuslaisen politiikan tekemisestä, liiton moninaisuudesta sekä yhteisestä visiosta, jota kohti kokoomuksessa kuljetaan. Täten haen jatkokautta kantaa kunnialla vastuuta liittomme tulevaisuudesta. Tuon tähän yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen yhteistyökykyä, uutteraa osallistumista sekä itsensä likoon laittamista.

Kokoomuslaisuudessa tärkeintä minulle on vastuullinen talouspolitiikka yhdistettynä uskottavaan ilmastopolitiikkaan, isänmaallisuus yhdistettynä eurooppalaisuuteen ja tasa-arvo yhdistettynä yksilön vastuuseen. Tämän kokoomuslaisen vision edistämiseksi tuon liittohallitukseen asiantuntevaa talousasioiden ja yhteiskunnallisen ajattelun ymmärrystä sekä kokemusta politiikan ja viestinnän ilmiöiden hyödyntämisestä.

Vaikutan tällä hetkellä myös Varusmiesliiton liittohallituksessa, Hankenin edustajistossa sekä puoluevaltuuston varajäsenenä. Päivätyönäni teen politiikkaa Pihla Keto-Huovisen eduskunta-avustajana. Aiemmin olen työskennellyt talousviestinnän suunnittelijana sekä pääomasijoittajien ja osakesäästäjien edunvalvonnan parissa.

Martti Paldanius

Tampere, Pirkanmaan Kokoomusnuoret


Moikka! Nimeni on Martti Paldanius, ja haen luottamustasi toimia Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallituksessa tulevassa liittokokouksessa. Olen päättänyt lähteä ehdolle siksi, että haluan edesauttaa meidän Kokoomusnuorten paluuta kiistattomaan asemaan vaikutusvaltaisimpana poliittisena nuorisojärjestönä. Me tarvitsemme linjakkaita poliittisia kannanottoja, jotka herättävät julkista keskustelua ja kiinnostusta Kokoomusnuorten toimintaan. Samalla on oleellista, että meidän kannanottomme pysyvät aiheissa, joiden takana jäsenistö voi yhtenäisesti seistä. Meidän on rohkeasti toimittava puolueen omatuntona.

Koen, että olisin hyödyksi Kokoomusnuorille näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Minulla on intohimoa ja tahtotila osallistua aktiivisesti Kokoomusnuorten toiminnan kehittämiseen. Aikaisempaa kokemusta Liiton toiminnasta minulla on Pirkanmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsenenä ja tänä vuonna olen toiminut Tampereen Kokoomuksen Nuorten puheenjohtajana sekä talouspoliittisen verkoston johtoryhmän jäsenenä.

Nähdään Seinäjoella marraskuussa liittokokouksen merkeissä!

Mikko Poutanen

Jyväskylä, Keski-Suomen Kokoomusnuoret


Olen Mikko Poutanen ja haen kokoomusnuorten liittohallitukseen vuodelle 2022. Olen toiminut liitossa vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien eri luottamustehtävissä piirin tasolla, joista tärkeimpänä piirin puheenjohtajana 2020 ja varapuheenjohtajana 2019. Haluan nyt liittohallitukseen edistämään koko nuorten liittoa.

Mielestäni liiton tärkeimmät asiat ensi vuonna on ohjata toiminta takaisin normaaliksi koronapandemian jälkeiseen aikaan sekä puoluekokous kesällä Kalajoella. Viime puoluekokous osoitti, että nuorten liitto pystyy edistämään hyvin omia tavoitteitaan puolueen linjaksi ja tästä on mielestäni pidettävä kiinni myös jatkossa. Liittohallituksen jäsenenä edistäisin liiton linjausten päätymisen myös emopuoleen linjaksi.

Sera Savolainen

Helsinki, Savo-Karjalan Kokoomusnuoret


Olen Sera Savolainen, 21-vuotias ensimmäisen kauden liittohallituslainen. Juureni ovat Savon sydämessä Kuopiossa, jossa myös taipaleeni Kokoomusnuorissa on alkanut. Ensimmäisellä kaudellani olen perustanut Kokoomusnuoriin yhdenvertaisuustyöryhmän, koordinoinut sen toimintaa ja saanut sellaista pääomaa, jota haluan päästä hyödyntämään liittomme kehittämiseksi. Haen toiselle kaudelle, jotta voin jatkaa onnistuneesti alkanutta yhdenvertaisuustyötä ja olla mukana kehittämässä liittoa jokaiselle turvalliseksi alustaksi kasvaa vaikuttajaksi.

Haluan olla liittohallituksessa vaikuttamassa myös siihen, että koko jäsenistömme voidaan sitouttaa tavoiteohjelmaan työstövaiheesta lähtien, jotta se olisi moniääninen ja jäseniemme näköinen. Tavoiteohjelmatyön arvostusta on nostettava jokaisella toiminnan tasolla ja liittohallituksen on paneuduttava sitä edistäviin toimiin. Mikäli liittokokous suo minulle luottamuksen toimia liittohallituksessa, aion jatkaa sovinnollisella ja aktiivisella linjalla toimimista, kuten tähänkin asti.

Tulevaisuuden Kokoomusnuoret on minulle järjestö, jossa voidaan paremmin sekä ollaan yhdenvertaisempia ja osallistavampia kuin koskaan. Se vaatii paljon, mutta sellaisen vision toteutumisen eteen olen valmis tekemään kovasti töitä ja kuulemaan kokoomusnuoria jokaisessa Suomen kolkassa, kuten tähänkin asti.

Nähdään liittokokouksessa!

Sera

Arvi Tolvanen

Turku, Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret


Olen toiminut kokoomusnuorissa vuodesta 2016 asti ja kokemusta on kertynyt useasta eri tehtävästä. Tällä hetkellä toimin Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtajana, Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsenenä ja opiskelen Turun Yliopistossa tilastotiedettä. Olen kirjoittanut paljon poliittisia kannanottoja ja saanut ajettua niitä kokoomusnuorten kuin kokoomuksenkin linjoiksi. Olen jo useamman vuoden harkinnut hakevani kokoomusnuorten liittohallitukseen ja koen nyt olevani valmis siihen.

Binga Tupamäki

Kauniainen, Uudenmaan Kokoomusnuoret


Olen Binga Tupamäki, 23-vuotias pitkäaikainen kokoomusaktiivi. Olen toiminut liitossamme erilaisissa tehtävissä: parhaiten minut muistetaan esim. Uudenmaan varapuheenjohtajana 2016–17 ja liittohallituksen jäsenenä 2017. Nyt toimin toisen kauden kaupunginvaltuutettuna, Uudenmaan ukkojen varapuheenjohtajana ja Uudenmaan nuorten hallituksessa. Olen siten nähnyt, miten kaikki ruohonjuuritasolta liittojohtoon asti tapahtuu.

Vaikka järjestökokemusta on huimasti, ei se yksinään riitä. Liittohallitukseen tarvitaan rohkeita ja tomeria ihmisiä, jotka ovat valmiita luotsaamaan liittoamme myös aatteellisesti. Viime vuosina omat näkemykseni ovat terävöityneet ja voin antaa yhä enemmän itsestäni oikeistolaisen linjan vahvistamiseksi. Emme voi olla pelkkä poliitikkokasvattamo, vaan meidän on liittona osattava näyttää myös, kuinka liberalismia puolustetaan yhteiskunnan jokaisella saralla.

Oikeustieteen ja filosofian opintoni ovat valmentaneet minua näkemään yhteiskunnallisen keskustelun syvällisemmällä tavalla: maailmalla erilaiset käsitykset historiasta, tulevaisuudesta ja ihmisyydestä taistelevat keskenään. Haluan olla mukana varmistamassa, että liberalismi voittaa autoritäärisen sosialismin jatkossakin. Näen tämän onnistuvan parhaiten liittohallituksessa kovilla kannanotoilla sekä asiapitoisilla koulutuksilla seuraavana vuonna.

Venla Väli-Torala

Heinola, Hämeen Kokoomusnuoret


Heippa,

Olen Venla ja ehdolla Kokoomusnuorten liittohallitukseen. Kotini löytyy Heinolasta ja kotipiirini on Häme, jossa olen toiminut viimeisen vuoden ajan puheenjohtajana ja sitä ennen muutaman kuukauden vt. pj:nä, vpj:nä ja pari vuotta piirihallituksessa. Opiskelen Helsingin Yliopistossa neljättä vuotta matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi.

Liittohallituksessa haluaisin kehittää liiton ja piirien välistä kommunikaatiota, sekä olla mukana vaikuttamassa valtakunnallisiin asioihin. Haen kokoomusnuorten liittohallitukseen, koska tahdon kehittää itseäni ja löytää uusia haasteita järjestökentältä. Samalla palan halusta päästä järjestämään jäsenistön toivomia tapahtumia ja edistämään rakkaan nuorisojärjestömme yhteishenkeä.

Ohjeet esittelyn lähettämiseen

Liittokokouksen ehdokkaille tarjotaan mahdollisuus esittäytyä tällä sivulla. Esittäytymistä varten tulee toimittaa seuraavat materiaalit:

1) Perustiedot

  • Kotikunta & piiri
  • Mihin pestiin hakee

2) Esittelyteksti

  • Maksimimerkkimäärä puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaille 2400 merkkiä ilman välilyöntejä.
  • Maksimimerkkimäärä liittohallitusehdokkaille 1200 merkkiä ilman välilyöntejä.
  • Voit kertoa esimerkiksi aiemmasta kokemuksestasi Kokoomusnuorissa ja muussa järjestötoiminnassa, miksi haluat valituksi ja minkälaisia asioita pestissäsi edistäisit.

3) Kuva

  • Kuvan toivotaan olevan hyvälaatuinen.
  • Kuva rajataan neliöksi.

Toimita materiaalit osoitteeseen antti.kivi@kokoomusnuoret.fi ja otsikoi viestisi ”Ehdokasesittely // Etunimi Sukunimi”. Esittelyt lisätään tälle sivulle pääsääntöisesti kerran viikossa.

Lisätietoja ehdokasesittelyistä:

Kivi Antti

Kivi Antti

Politiikan ja viestinnän suunnittelija

antti.kivi@kokoomusnuoret.fi

+358 50 544 7406

Poliittisen ja päivittäisen viestinnän suunnittelu ja toteutus, kampanjasuunnittelu

TAKAISIN YLÖS