Kiusaamistapauksiin tiukemmat toimenpiteet

Kannanotto

Haukkumista, lyömistä, hiuksista repimistä. Epäasiallisia kommentteja, uhkaavia viestejä, seksuaalista häirintää. Mikäli kohtaisit näitä asioita työpaikalla päivittäin, olettaisitko, että asia ratkaistaisiin työpaikalla esimiehen johdolla sovittelevan keskustelun avulla? Todennäköisesti et. Rikosten uhrina haluaisit saada oikeutta ja asian käsitellyksi sille kuuluvalla vakavuudella. Työelämässä tällaisten tekojen uhriksi joutunutta kannustettaisiin ottamaan yhteyttä virkavaltaan ja tekemään rikosilmoitus. Toisin on koulumaailmassa.

Suomen ollessa länsimainen oikeusvaltio on vaikea käsittää, miksi kaikki rikoksen tunnusmerkit täyttävät tapaukset eivät saa samanlaista kohtelua. Vakavat kiusaamistapaukset voivat täyttää esimerkiksi pahoinpitelyn tai kunnianloukkauksen tunnusmerkit, miksi niitä ei siis käsitellä asiaankuuluvalla vakavuudella? Rikos on aina rikos, tekijän ikään katsomatta.

Lasten ja nuorten kokemaan epäoikeudenmukaisuuteen on puututtu Etelä-Karjalassa esimerkillisellä tavalla. Etelä-Karjalan uusi toimintamalli vie lakia rikkovat tapaukset suoraan poliisin tai sosiaaliviranomaisen tutkittavaksi. Toimintamalli lisäisi oikeudenmukaisuutta viemällä tutkinnan ulkopuolisille, puolueettomille tahoille. Käsittelytavalla voidaan lisätä lasten ja nuorten luottamusta aikuisiin sekä yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Käsittelemällä kiusaamistapaukset asiaankuuluvalla vakavuudella voi olla ennaltaehkäiseviä vaikutuksia uusiin kiusaamistapauksiin.

Kuten YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista velvoittaa artiklassa 19, tulee sopimusvaltioiden ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta väkivallalta. Jotta Rovaniemen kaupunki toimisi aidosti saamansa Unicefin Lapsiystävällinen kunta-sertifikaatin mukaisesti, tulisi myös Rovaniemen kaupungin ottaa käyttöön tiukemmat toimenpiteet kiusaamistapausten käsittelyssä.

On meidän täysi-ikäisten kuntalaisten vastuulla varmistaa terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaupunkimme lapsille ja nuorille. Varmistaaksemme tämän, olemme tehneet kuntalaisaloitteen nimellä “Kiusaamistapauksiin tiukemmat toimenpiteet”. Allekirjoittamalla kuntalaisaloitteen vaadit Rovaniemen kuntapäättäjiltä toimia kiusaamistapausten oikeudenmukaisen käsittelyn puolesta.

Pääset allekirjoittamaan aloitteen täällä.

Evilla Lumme
Lapin Kokoomusnuorten puheenjohtaja, sivistyslautakunnan varajäsen

Laura Honkala
Lapin Kokoomusnuorten piirihallituksen varajäsen, Rovaniemen nuorisovaltuuston edustaja perusturvalautakunnassa