Helsingin Kokoomusnuoret: Susien asema ekosysteemissä turvattava

Kannanotto

Susi on rauhoitettu Suomen metsästyslaissa ja WWF:n mukaan laji luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Tästä huolimatta susien metsästyslupia on jaettu ennätysmäärä tänä vuonna, kun Suomen riistakeskus on myöntänyt luvan 18 suden kaatamiselle, mahdollistaen jopa kokonaisen lauman kaadon kerralla. Monet ympäristöjärjestöt, kuten Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF, pitävät suden kannanhoidollista metsästystä EU-lainsäädännön vastaisena.  Helsingin Kokoomusnuoret vaatii tarpeettoman susien tappamisen lopettamista ja EU-lainsäädännön tarkempaa noudattamista luonnonsuojelussa.

Kokoonsa nähden sudet ovat aiheuttaneet ihmisille erittäin vähän vahinkoa. Usein susi pelkää ihmistä ja suden hyökkäyksen kohteeksi joutuminen on erittäin epätodennäköistä.

“Kautta aikojen sudet ovat herättäneet ristiriitaisia tunteita. Ne ovat aiheuttaneet vahinkoa muun muassa kotieläimille ja porotaloudelle. On kuitenkin muistettava, että sudet tuottavat taloudellista hyvinvointia syrjäseuduille esimerkiksi tarkkailu- ja kuvauskoju-toiminnan kautta”, Helsingin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Mona Leino toteaa.

Viime päivinä on herännyt paljon keskustelua sudenkaatoluvasta, joka myönnettiin koskemaan Suomen itäisintä susilaumaa. Helsingin Kokoomusnuorten mielestä kannanhoidollisen poikkeusluvan antamiselle ei ole ollut riittävän painavia perusteita, sillä poikkeuslupa suuren ja syrjäisen susilauman ampumiselle on annettu ennen kuin Luonnonvarakeskus on ehtinyt määrittelemään susien suotuisan määrän.

“Erittäin uhanalaisen lajin kohdalla tällaisia kaatolupapäätöksiä tehdessä pitäisi käyttää erittäin vakavaa harkintaa. Susien asema ekosysteemissämme on turvattava”, Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Tella Soini toteaa.

“Poikkeusluvan tavoitteena on muun muassa ehkäistä susien aiheuttamia vahinkoja ja edistää niiden hyväksyttävyyttä. Tavoite ei kuitenkaan täysin toteudu, päinvastoin tällaiset perustelut voivat lisätä susiin kohdistuvia ennakkoluuloja”, Mona Leino kommentoi.

“Sudella on merkittävä rooli ekosysteemissä. Susi on suurpeto, joka pitää muita lajeja kurissa ja elinvoimaisina. Kun sudenkaatolupia lisätään, unohtuvat helposti todelliset ongelmat kuten lisääntyvä salametsästys”, Leino päättää. 

Lisätietoja:

Soini Tella

Soini Tella

Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2021-2022

tella.soini@gmail.com

+358 45 231 8008

Leino Mona

Leino Mona

Liittohallituksen jäsen

moona.leino@gmail.com

+358 45 232 5252